Подобри управлението на времето значително!

Новият ПЛАНЕР НА МЕЧТИТЕ:
90-дневна стратегия за ежедневно придвижване към житейските цели

Твоята пътна карта към продуктивност, справяне с лошите навици,
вдъхновение и положително отношение при реализация на мечтите!

"Планер на мечтите" представлява ефективен и лесен за приложение планер-календар, който ще ти помогне да подредиш живота си и да почувстваш удовлетворение от постигане на целите си.

Днес искаме да предложим актуалната му версия след продължително тестване и обратна връзка, събирана от участниците в програмата "Повече от успешен"!
 Цена: само за 15 лв. вместо за19 лв.
от Стоян Георгиев, създател на програмата за личностно развитие "Повече от успешен":

Идеята за създаване на този планер се роди в процес на експериментиране и болка, докато търсех ефективен начин за управление на голямото ми семейство, бизнеса, взаимоотношенията и организацията на живота ми като цяло.

В продължение на години прилагах различни методи за организация на ежедневието, които да ми помогнат да преодолея стреса от растящите отговорности и купчината от задачи. Работех до полуда, но без особен резултат, защото ми беше трудно да се фокусирам върху най-важното...

Чувствах се зает, но неефективен. Денят ми преминаваше и в края се питах какво изобщо съм свършил. Нуждаех се от промяна и започнах да изучавам живота на най-ефективните хора, от които да почерпя идеи и вдъхновение.

Ето някои от книгите, с които се наложи да се запозная:

Във всички тези полезни четива намерих доста сходни принципи, като най-важният от всички (който между впрочем отличава ефективните от неефективните хора) беше... способността да се планира (1), осъществява (2) и проверява (3) процеса.

Тези три характеристики щяха да се превърнат в рамката на продукта, който исках да създам първо за самия себе си.

Следващата характеристика на успеха, за която научих, беше създаването на сутрешен ритуал за успех. Когато ефективните хора започваха деня си с него без да правят изключения, ефективността им нарастваше значително.

Прилагайки тези принципи в моя личен, семеен и професионален живот, преживях значителна промяна. Към днешна дата рядко работя повече от 45 часа седмично. Започнах да се фокусирам върху най-важните неща и върху това да не пренебрегвам нуждите на най-скъпите ми хора.

Днес искам да споделя моя собствен успех с теб!

Създадох този планер, тъй като нито един от планерите на пазара не ми вършеше работа.

През последните няколко години съм споделял някои от тези принципи с участниците в програмата "Повече от успешен", но за първи път ги систематизирам в цялостен продукт.

Ефективен метод, който прави възможно постигането на всяка цел!

Планерът на мечтите беше създаден с цел да ти помогне за трайна промяна на твоите навици, като ще се насочим към постигане на твоите лични цели в продължение на 90 дни (13 седмици).

Защо само 90 дни?

Вижте, поставянето на новогодишни цели се е оказал изключително неефективен метод до степен, в която някои експерти препоръчват дори да ги избягваме.

За да постигнем реални резултати, ние следва да отчитаме прогреса на месечна, седмична и ежедневна основа.

Изключително ефективно е, когато следим този процес на тримесечия!

Когато си поставяме тримесечни цели, ние имаме възможност да постигнем нещо реално без да го отлагаме! "Планерът на мечтите" съдържа изпитани техники, които ще ти помогнат да постигаш ежедневните си цели и задачи ефективно. Ще имаш усещане за спешност и фокус: съставки, които са жизнено важни за ефективно изпълнение на най-важното.
  • Основан на правилното отношение. Изграждайки положтелно отношение към работата, ще ти помогна да започваш всеки ден с благодарност. За необходимостта и силата на това отношение ще ти потвърди всеки сериозен предприемач;
  • Свързан с твоята житейска мисия. Ще бъдеш провокиран с регулярни въпроси до каква степен твоите ежедневни цели и задачи са свързани с твоята житейска мисия, за да не се отклоняваш от пътя;
  • Възможност за ежедневно приоритизиране на задачите. Ще имаш възможност да приоритизираш задачите  и да прецениш дали да ги автоматизираш, делигираш, елиминираш или изпълниш!
  • Балансиран календар. Ежедневният календар е организиран по такъв начин, че да ти помогне да се фокусираш върху най-важното през деня в три важни области: кариера, взаимоотношения и здраве. Това планиране се извършва след целенасоченото откриване на твоите най-важни ограничаващи вярвания;
  • Флексабилен. Не е обвързан с конкретна година или тримесечие. Можеш да започнеш веднага;
  • Възможност за саморефлексия. Ще имаш възможност да измерваш до каква степен се придвижваш по отношение на краткосрочните и дългосрочните си цели, както и да си водиш личен дневник по конкретни показатели.
  Цена: само за 15 лв. вместо за19 лв.

Ето някои от тези 250 страници към прогреса на мечтата...

Моето обещание към теб: в края на тези 90 дни ще се придвижиш към изпълнението на своите житейски цели и мисия значително! 
 Цена: само за 15 лв. вместо за19 лв.
Copyright © 2020-2022 Семейство.бг ООД. Всички права запазени.Въпроси? Свържете се с нас на: support@semeistvo.bg или ни позвънете на: 089 991 0692